Dienas režīms

PUNKTIŅGRUPA/ KOMATIŅGRUPA (3-4 gadi)

9.00-9.15 Rīta svētbrīdis
9.15-10.00 I Rotaļnodarbību bloks
10.30-11.30 Pastaiga
12.00-12.30 Pusdienas
12.30-15.00 Atpūtas laiks
15.45-16.15 Launags
16.15-17.00 II Rotaļnodarbību bloks
17.00-18.00 Rotaļas, individuālais darbs

 

SVĪTRIŅGRUPA (4-5 gadi)

9.00-9.15 Rīta svētbrīdis
9.15-10.00 I Rotaļnodarbību bloks
10.30-11.30 Pastaiga
12.00-12.30 Pusdienas
12.30-13.00 II Rotaļnodarbību bloks
13.00-15.20 Atpūtas laiks
16.00-16.30 Launags
16.30-17.00 Radošā darbība/individuālais darbs
17.00-18.00 Rotaļas, spēles

 

GUDRĪŠU UN ZINĪŠU GRUPA (5-7 GADI)

9.00-9.15 Rīta svētbrīdis
9.15-11.00 I Rotaļnodarbību bloks
11.15-12.30 Pastaiga
12.50-13.20 Pusdienas
13.30-15.30 Atpūtas laiks
16.00-16.30 Launags
16.30-17.00 II Rotaļnodarbību bloks
17.00-18.00 Rotaļas /individuālais darbs