RĪKOJUMS COVID-19

Rīgā

10.08.2020. Nr.10/08/20/-1

Pamatojoties uz  Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 un ieteikumiem izglītības iestādēm, kas piemērojamas no 2020. gada 10.augusta, iestāde pieņem sekojošo: 

  1. Iestādē netiek pieļauta personu atrašanās ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm;
  2. Ja bērnam, atrodoties Iestādē, parādīsies akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), Iestāde rīkosies sekojoši:
  3. izolēs bērnu atsevišķā telpā, kurā nodrošinās tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam, klātbūtni;
  4. sazināsies ar bērna vecākiem, kuriem nekavējoties būs jāierodas pēc bērna. Vecākiem telefoniski jākontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
  5. bērns drīkst atgriezties Iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem, atnesot ārsta zīmi.

3. Vecāku pienākums ir informēt grupu skolotāju par bērna prombūtnes iemesliem kā arī, ja bērnam ir konstatēts Covid – 19 infekcija;

4. Vecāku pienākums pēc atgriešanās no ārzemju ceļojumiem, sekot līdzi noteiktiem ierobežojumiem, kā arī ievērot pašizolāciju un mājas karantīnas nosacījumus.

Distancēšanās pasākumi

5. Iestāde nosaka, ka bērnu  nodošana un saņemšana notiek pie otrā un trešā stāvā gaiteņa durvīm (atbilstoši grupai, kuru apmeklē bērns), zvanot uz norādīto telefona numuru (informācija izvietota uz gaiteņa durvīm);

  • Vecākiem ir jāievēro gan iestādē, gan iestādes teritorijā 2 metru distancēšanās, ja tas nav iespējams (piem. garderobē) vecāki uzkavējas priekštelpā, kamēr ir iespēja ievērot distancēšanos.
  • Ievērot 2 m distanci no pārējām personām.
  • Mācību process tiks organizēts – klātienē, maksimāli ierobežojot grupu plūsmu mijiedarbību, svētku svinēšāna katrai grupai atsevišķi, maksimāli pievēršot uzmanību roku higiēnai, telpu dezinfekcijai utt.
  •  Nepieciešamības gadījumā, pasliktinoties situācijai valstī, Rīgas pašvaldībā, Kristīgajā pirmskolā „Matejs” ir izstrādāts rīcības plāns. Nepieciešamības gadījumā par to vecāki tiks informēti līgumā norādītajos e-pastus un telefoniski.
  • Atbildīgā persona iestādē tiek noteikta vadītāja Iveta Rudoviča, e-pasts: centrs.matejs@matejs.lv , tālr.nr. 29964389

Vadītāja I. Rudoviča