Nodarbību grafiks

Punktiņgrupas nodarbību grafiks ( 3-4 gadi)

Pirmdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Valodas joma

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā (Zīmēšana)

Otrdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Matemātikas joma

Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā (Mūzika)

Tehnoloģiju mācību joma (Aplicēšana)

Trešdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā (Literatūra)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports)

Tehnoloģiju mācību joma (Veidošana)

Ceturtdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Valodas joma

Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā (Mūzika)

Tehnoloģiju mācību joma (Mājturība)

Piektdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Matemātikas joma

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

(sports)

Komatiņgrupas nodarbību grafiks ( 3-4 gadi)

Pirmdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Valodas joma

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā (Zīmēšana)

Otrdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Valodas joma

Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā (Mūzika)

Tehnoloģiju mācību joma (Rokdarbi)

Trešdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Matemātikas joma

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports)

Tehnoloģiju mācību joma (Veidošana)

Ceturtdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Matemātikas joma

Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā (Mūzika)

Piektdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā (Literatūra)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports)

Tehnoloģiju mācību joma (Zīmēšana)

Svītriņgrupas nodarbību grafiks ( 4-5 gadi)

Pirmdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Valodas joma

Godly play nodarbība

Tehnoloģiju mācību joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi)

Otrdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Valodas joma

Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā (Mūzika)

Tehnoloģiju mācību joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi)

Trešdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Matemātikas joma

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports)

Tehnoloģiju mācību joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi)

Ceturtdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Matemātikas joma

Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā (Mūzika)

Tehnoloģiju mācību joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi)

Piektdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā (Literatūra)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports)

Tehnoloģiju mācību joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi)

Gudrīšu grupas nodarbību grafiks ( 5-7 gadi)

Pirmdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Valodas joma

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Godly play nodarbība

Tehnoloģiju mācību joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi)

Otrdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Matemātikas joma

Dabaszinātņu mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā (Mūzika)

Tehnoloģiju mācību joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi)

Trešdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Matemātikas joma

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā (zīmēšana)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports)

Tehnoloģiju mācību joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi)

Ceturtdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Valodas joma

Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā (Mūzika)

Tehnoloģiju mācību joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi)

Piektdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā (Literatūra)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports)

Tehnoloģiju mācību joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi)

Zinīšu grupas nodarbību grafiks ( 5-7 gadi)

Pirmdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Valodas joma

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Godly play nodarbība

Tehnoloģiju mācību joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi)

Otrdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Matemātikas joma

Dabaszinātņu mācību joma

Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā (Mūzika)

Tehnoloģiju mācību joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi)

Trešdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā (Literatūra)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports)

Tehnoloģiju mācību joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi)

Ceturtdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Valodas joma

Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslā (Mūzika)

Tehnoloģiju mācību joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi)

Piektdiena

Projekts  / Sociālā, pilsoniskā  joma/   Dabaszinātņu joma

Matemātikas joma

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā (zīmēšana)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports)

Tehnoloģiju mācību joma (konstruēšana, aplicēšana, mājturība un tehnoloģijas, rokdarbi)