Iekšējās kārtības noteikumi

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

04.01.2016.                                                                            Nr.4

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos

Izdoti saskaņā ar 2013.gada 17.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.890

Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 15.punktu

1. Vispārīgie jautājumi

 1. Noteikumi nosaka Kristīgās pirmsskolas „Matejs” (turpmāk – izglītības iestāde) un bērna likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos (turpmāk – kārtība).
 2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos izglītības iestādē.
 3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītājs vai viņa norīkots atbildīgais darbinieks.
 1. Vecāku rīcība
 1. Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja novērojama kāda no šādām infekcijas slimību pazīmēm:
  • zarnu infekcijas pazīmes – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk reizes dienā), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanos;
  • gripas pazīmes – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, sāpes kaulos, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, kairinošs klepus;
  • citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – stipras iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;
  • akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes – slikta dūša, ēstgribas zudums, nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes labajā paribē, iespējami zarnu trakta darbības traucējumi ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, vēlāk ādas un acu dzelte, tumšs urīns un gaiši izkārnījumi;
  • masalu pazīmes – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;
  • masaliņu pazīmes – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa temperatūra;
  • vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39°C, galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti, to vietās veidojas kreveles;
  • tuberkulozes pazīmes – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc kuras bērns ilgstoši nevar atlabt, ieildzis bronhīts, pneimonija, kas nepadodas ārstēšanai. Lielākiem bērniem galvassāpes, nogurums, var būt nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,1 – 37,5 C). Zīdaiņiem – slikti pieņemas svarā, ir saguruši un raudulīgi;
  • ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,5oC (mērot ķermeņa temperatūru padusē) bez citām infekcijas slimības pazīmēm vai virs 37,0 o C, ja ir citas infekcijas slimības pazīmes;
  • mikrosporijas (infekcioza ādas sēnīšu slimība) pazīmes – uz ādas apaļi vai ovāli, sārti plankumi, kas, izzūdot no centra, veido divus vienu otrā ieslēgtus gredzenus. Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobīšanos, mati pie pamatnes nolūzuši;
  • pedikulozes (utainības) pazīmes – pastāvīga spēcīga galvas un kakla mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā) sakasījumi – mazi, sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar seroziem (ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis;
  • kašķa pazīmes – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ bērns ir kašķīgs, nevar koncentrēties);
  • enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes ˗ izteikta nieze anālās atveres apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam, neirastēnijai. Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu.
 2. Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā noteiktajām infekcijas slimības pazīmēm. Papildus šīm pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes, nespēks u.tml.
 3. Ja bērnam konstatēta kāda no 4. punktā noteiktajām infekcijas saslimšanām vai ir aizdomas par to esamību, vēcāku pienākums ir konsultēties ar bērna ārstējošo ārstu un izglītības iestādi drīkst apmeklēt tikai tad, kad ārsts izsniedzis apstiprinošu dokumentu par tādu bērna veselības stāvokli, kas atļauj apmeklēt izglītības iestādi.
 1. Rīcība izglītības iestādē

3.1. Iestādes vadītāja kompetence

 1. Iestādes vadītāja rīcība:
  • nodrošina vecāku informēšanu, ka bērns nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ja ir konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā noteiktajām infekcijas slimību pazīmēm;
  • ja pazīmes konstatētas iestādē, nodrošina vecāku informēšanu par iespējamu saslimšanu un bērnu nošķiršanu no pārējiem bērniem infekcijas slimības gadījumā līdz brīdim, kad vecāki ierodas pēc bērna;
  • nodrošina pastāvīgu darbinieka klātbūtni pie saslimušā bērna, kurš ir nošķirts no citiem bērniem;
  • ja diviem vai vairākiem bērniem vai iestādes darbiniekiem parādījušās vienādas vai līdzīgas saslimšanas pazīmes, nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.
  • informē citus vecākus, ja izglītības iestādē konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā noteiktajām infekcijas slimībām, ievērojot saslimušā bērna tiesības uz personas datu aizsardzību;
  • izglītības iestāde ievēro un nodrošina bērna tiesības uz personu datu aizsardzību. Informācija par bērna veselības stāvokli ir sensitīvi personas dati, kuri nav izpaužami trešajām personām, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos gadījumus
 2. Ja bērnam tikusi konstatēta kāda no 4. punktā noteiktajām infekcijas saslimšanām vai ir bijušas aizdomas par to esamību uzņemt atpakaļ izglītības iestādē, bērnu drīkst tikai ar ārsta izsniegtu apstiprinājumu par bērna veselības stāvokli, kas atļauj apmeklēt izglītības iestādi.
 • Darbinieku atbildība
 1. Ja izglītības iestādes darbinieks konstatē, ka viņa veselības stāvoklis atbilst Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumu Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” 2.pielikumā noteiktajā slimību pazīmēm, viņš nekavējoties ziņo darba devējam un vēršas pie ģimenes ārsta, pārtraucot pildīt savus darba pienākumus izglītības iestādē.
 2. Ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās kāda no šo noteikumu 4.punktā norādītajām slimības pazīmēm, atbildīgais darbinieks informē izglītības iestādes vadītāju. Iestādes vadītājs nekavējoties sazinās ar bērna vecākiem, lai risinātu jautājumu par bērna nošķiršanu no pārējiem bērniem.
 • Bērna nošķiršanas kārtība
 1. Izglītības iestādes rīcība, ja bērnam konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā minētajām infekcijas slimību pazīmēm:
  • atbildīgais darbinieks informē izglītības iestādes vadītāju;
  • izglītības iestādes vadītājs vai viņa norīkots darbinieks informē saslimušā bērna vecākus;
  • vadītājs norīko darbinieku, kurš pastāvīgi atrodas pie saslimušā bērna;
 2. Izglītības iestāde izsauc ātro medicīnisko palīdzību, ja tas nepieciešams sakarā ar bērna veselības stāvokli.
 • Profilaktiskie pasākumi iestādē
 1. Izglītības iestādē veic šādus profilaktiskos pasākumus, lai mazinātu infekcijas slimību izplatīšanos:
  • māca bērniem labas higiēnas pamatprincipus;
  • darbinieki kārtīgi nomazgā rokas un uzrauga (un palīdz) to izdarīt bērniem;
  • kārtīgi noslauka rokas, roku slaucīšanai bērniem izmanto individuāli marķētus dvieļus vai vienreizējās lietošanas papīra dvieļus, kurus izmet atkritumu tvertnē;
  • ievēro normatīvajos aktos noteikto kārtību telpu vēdināšanā un mitrajā uzkopšanā.
 2. Darbinieki mazgā rokas šādos gadījumos:
  • pēc ierašanās darbā;
  • ikreiz, kad tās ir redzami netīras;
  • pēc tualetes apmeklējuma;
  • pirms ēdiena gatavošanas, pasniegšanas vai ēšanas;
  • pēc pieskāršanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;
  • pēc šķaudīšanas vai deguna šņaukšanas;
  • pēc dzīvnieku glaudīšanas;
  • pēc netīra apģērba aizskaršanas;
  • pēc atkritumu savākšanas;
  • pēc jebkādu ķermeņa šķidrumu savākšanas;
  • pirms un pēc autiņbiksīšu nomaiņas;
  • pēc individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšanas;
  • darbadienas beigās;
  • jebkurā brīdī dienas laikā, kad darbinieks to uzskata par nepieciešamu.
 3. Bērns mazgā rokas:
  • pēc ierašanās iestādē;
  • ikreiz, kad tās ir redzami netīras;
  • pēc tualetes apmeklējuma;
  • pirms ēšanas;
  • pēc pieskāršanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras;
  • pēc šķaudīšanas, klepošanas un deguna šņaukšanas. Ja lieto salveti, to uzreiz pēc lietošanas izmet atkritumu tvertnē un nomazgā rokas;
  • pēc rotaļāšanās, kuras laikā var nosmērēties;
  • pēc netīra apģērba aizskaršanas;
  • citos gadījumos, kad atbildīgais darbinieks uzskata to par nepieciešamu bērna veselībai.

….

3.5. Tīras vides nodrošināšana

 1. Iestādē ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns, norādot tīrāmās telpas un aprīkojumu, tīrīšanas biežumu, veidus, izmantotos dezinfekcijas līdzekļus.
 2. Galvenokārt uzkopšanu izglītības iestāde veic ar mazgāšanas līdzekli saturošu siltu ūdeni, lai notīrītu netīrumus un taukvielas, kas var saturēt mikroorganismus. Atsevišķos gadījumos izmanto dezinfekciju.
 3. Lai nodrošinātu iedarbības efektivitāti, dezinficējamās virsmas vispirms kārtīgi notīra. Dezinfekcijas līdzekli izmanto atbilstoši tā lietošanas instrukcijai un paredzētajam mērķim.
 4. Grīdas, uz kurām spēlējas un rāpo bērni līdz 2 gadu vecumam, uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā.
 5. Mīkstos grīdas segumus un grīdas paklājus regulāri tīra ar putekļsūcēju un mitro uzkopšanu.
 6. Bērnu barošanas krēsliņus un citas mēbeles regulāri notīra.
 7. Rotaļlietas regulāri kopj speciāliem tīrīšanas līdzekļiem, lai nenodotu infekcijas no viena bērna otram. Mazgājamās rotaļlietas mazgā ne retāk kā reizi nedēļā.
 8. Virsmas, kurām regulāri pieskaras, piemēram, tualetes rokturi, durvju rokturi, gaismas slēdži un izlietnes krāni, tīra regulāri, arī dezinficē (īpaši, ja iestādē konstatēta grupveida saslimšana vai, piem., gripas epidēmijas laikā);
 9. Gadījumā, ja nākas saskarties ar ķermeņa izdalījumiem (izkārnījumiem, urīnu, vēmekļu masām), asinīm vai izšļakstītiem ķermeņa šķidrumiem, veicot virsmu un telpu uzkopšanu, lieto individuālās aizsardzības līdzekļus, kas ietver vienreizējas lietošanas cimdus un vienreizējas lietošanas priekšautus. Tīrīšanai izmanto vienreizlietojamas lupatiņas, pēc lietošanas tās izmet.
 10. Lai izvairītos no baktēriju pārnešanas, katrai telpu grupai, piemēram, rotaļu telpās, tualetēs un virtuvēs izmanto atsevišķu uzkopšanas inventāru. Tas ir marķēts (var izmantot krāsu kodu sistēmu, uzrakstus u.tml.).
 11. Izmantojot daudzreiz lietojamās lupatiņas, tās katru dienu mazgā veļas mašīnā augstākās temperatūras režīmā.

………..

3.6. Veļa  un veļas mazgāšana

 1. Ja izglītības iestādes darbinieki ģērbj formas vai kokvilnas uzsvārčus, tos maina ne retāk kā reizi nedēļā.
 2. Ja izglītības iestāde nodrošina bērnu guldināšanu, veic šādas darbības:
  • katram bērnam piešķir individuālu, tīru gultasveļu. Laika periodā, kad tā netiek lietota, to glabā maisiņā vai atvilktnē ar bērna vārdu;
  • gultasveļu maina ne retāk kā reizi 10 darbdienās, diennakts grupās – reizi nedēļā;
  • katram bērnam piešķir tīru dvieli (atsevišķi rokām un kājām) ar individuālu marķējumu (piemēram, dažādas krāsas, uzraksti, burti u.tml.). Pieļaujama arī vienreizējās lietošanas dvieļu izmantošana;
  • sejas un kāju dvieļus mazgā ne retāk kā reizi 10 darbdienās, diennakts grupās – reizi nedēļā,
  • tīro veļu glabā tīrā, sausā vietā, atsevišķi no netīrās vai lietotās veļas;
  • bērna netīrās vai slapjās drēbes neskalo ar rokām. Tās ieliek aiztaisāmā plastikāta maisiņā ar bērna vārdu, un atdod vecākiem vai aizbildnim.
  • pirms mazgāšanas uzglabā netīro un lietoto veļu atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku;
  • visu veļu mazgā temperatūrā, ko norādījis ražotājs.

….

 

3.7. Tualete, sēdpodi, autiņbiksīšu nomaiņa

 1. Ne retāk kā divas reizes dienā veic tualetes telpu mitro uzkopšanu, klozetpodus, durvju rokturus, ūdens krānus un tualetes poda ūdens pogas dezinficē ne retāk kā divas reizes dienā.
 2. Mazus bērnus uzrauga tualetes lietošanas un roku mazgāšanas laikā.
 3. Maziem bērniem ir pieejami tualetes podi atbilstošā izmērā, kas ir aprīkoti ar tualetes krēslu un vāku.
 4. Tualetes telpās nodrošina tualetes papīru.
 5. Roku mazgāšanas izlietnes ir bērna augumam piemērotā augstumā.
 6. Sēdpodus uzglabā tualetes telpā. Sēdpodus uzglabā atsevišķi ar apakšu augšup.
 7. Pēc sēdpoda satura izliešanas klozetpodā to izmazgā, dezinficē un nosusina ar vienreizlietojamo dvieli vai papīra dvieli. Pēc tam nomazgā ar ziepēm un ūdeni.
 8. Sēdpodus nemazgā roku mazgāšanai paredzētajās izlietnēs.
 9. Ieplaisājušus vai bojātus sēdpodus izmet.
 10. Bērniem neļauj spēlēties ar rotaļlietām tualetes telpās vai sēdpodu uzglabāšanas vietā. Ja šajā vietā rotaļlietas izmanto sēdpoda lietošanas mācības laikā, pēc lietošanas tās notīrīta un dezinficē.
 11. Ja bērnam parādās ādas iekaisums no autiņbiksīšu lietošanas, par to informē vecākus;
 12. Individuāli lietojamos krēmus un ziedes marķē ar bērna vārdu un tos neizmanto citiem bērniem.
 1. Noslēguma jautājumi
 1. Laikus iepazīstina vecākus ar kārtību, kā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumā. Vecāki par iepazīšanos ar minēto kārtību parakstās iestādes noteiktās formas veidlapā.

Vadītāja                                                                                    I. Rudoviča

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

13.08.2015.                                                                                Nr.3

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PIRMSSKOLĀ

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas

likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu,

 Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu

 Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5.apakšpunktu,

Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumus Nr.277

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā

veselības aprūpe un pirmās palīdzības

pieejamība izglītības iestādēs” un Iestādes nolikumu

 

 1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
 1. Kristīgās pirmsskolas „Matejs” (turpmāk – Iestāde) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir izdoti, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem.
 2. Noteikumi sastāv no šiem Noteikumiem un tiem pievienotiem pielikumiem:

Pielikums Nr. 1 „Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo ierašanos un neierašanos pirmsskolas izglītības iestādē”

Pielikums Nr. „Kārtība kādā rīkojas bērna infekciju slimību gadījumos”

Pielikums Nr.2 „Kristīgās pirmsskolas „Matejs” noteikumi par rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību”

Pielikums Nr. 3 „Noteikumi par fotografēšanu un filmēšanu Kristīgajā pirmskolā „Matejs”

Pielikums Nr. 4 „Kārtība, kādā kristīgajā pirmsskolā „Matejs” uzturas vecāki un Iestādei nepiederošas personas

 1. Noteikumi nosaka:

2.1. Pirmsskolas vecuma izglītojamo (turpmāk tekstā – Bērns) tiesības un pienākumus.

2.2. Izglītības procesa organizāciju;

2.3. Vecāku un izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) tiesības un pienākumus;

2.4. Bērnu drošības un veselības nodrošināšana;

2.5. Darbinieku rīcība,  ja Bērns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību;

2.6. Kārtība, kādā Bērni un Vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem;

2.7. Atbildība par noteikumu neievērošanu;

2.8. Atgādinājumu Vecākiem un noslēguma jautājumus.

 1. Noteikumi un to pielikumi ir saistoši visiem iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, to likumiskajiem pārstāvjiem un Iestādei nepiederošām personām.
 2. Iestādes Noteikumu ievērošanu kontrolē Iestādes vadītāja (turpmāk – Vadītāja).
 1. BĒRNU TIESĪBAS
 2. Bērniem ir tiesības apmeklēt izglītības iestādi, iegūt pirmsskolas izglītību saskaņā ar Iestādes licencēto izglītības programmu un Iestādes nolikumu.
 3. Bērnam ir tiesības uz netraucētu mācību darbu nodarbībās un ārpus tām.
 4. Bērnam ir tiesības mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi, attīstīt spējas un intereses, ņemot vērā bērna individualitāti.
 5. Uz Bērna īpašumā, lietojumā vai valdījumā esošās personiskās mantas aizsardzību Iestādē, ja minētā manta nepieciešama mācību procesam.
 6. Uzturēties dzīvībai un veselībai drošos apstākļos Iestādē un tās organizētajos pasākumos, būt aizsargātiem no fiziskās, seksuālās, emocionālās vardarbības un ekspluatācijas, no nodarbināšanas bīstamos vai bērna dzīvībai kaitīgos apstākļos.
 7. Saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību.
 8. Pārstāvēt iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos un skatēs.

 

III. BĒRNU PIENĀKUMI

 1. Bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Viņa pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam.
 2. Bērnam ir pienākums mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai.
 3. Bērnam ir pienākums atbilstoši savam vecumam apkopt sevi, sargāt savu veselību.
 4. Bērnam jāciena vecāki, sabiedrība, valsts, valsts simboli un jāievēro normatīvie akti.
 5. Bērna pienākums neveikt jebkādas darbības, kas var kaitēt pašam Bērnam vai citiem Bērniem, Iestādes darbiniekiem, apmeklētājiem, iestādes mantiskajām vērtībām (skat. Pielikumu Nr. 2 „Kristīgās pirmsskolas „Matejs” Noteikumi par rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību”).
 6. Bērnam ir pienākums saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi un uzticētajām lietām.
 7. Nekavējoties teikt pieaugušajam par gadījumiem, kad vienaudzis vai pieaugušais pret viņu izturas emocionāli, fiziski vai seksuāli vardarbīgi Iestādē, vai ārpus tās.
 8. Ievērot šos noteikumus.
 9. Ievērot drošības noteikumus un instrukcijas.
 10. Neiziet no grupas telpām bez pieaugušo pavadības.
 11. Neienest iestādē viegli uzliesmojošas vielas, asus priekšmetus.
 1. IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA
 2. Iestādes darba laiks no plkst. 7.00 līdz 19.00.
 3. Dežūrgrupas darba laiki no 7:00 līdz 8:00 un no 18:00 līdz 19:00.

24.1. Brokastis ir no 8.30 līdz 8.45.

24.2. Pusdienas ir no 12.00 līdz 13.20 (divās maiņās).

24.3. Launags ir no 16.00 līdz 16.20.

 1. Izglītības process Iestādē notiek saskaņā ar licencēto pirmsskolas izglītības programmu, ar gada tematisko plānu un aktivitāšu sarakstu.
 2. Priekšpusdienas cēlienā grupās skolotāju vadībā tiek organizētas nodarbības un individuālais darbs ar bērniem ā arī pastaigas Iestādes teritorijā un ārpus teritorijas atbilstoši izstrādātajiem maršrutiem,
 3. Mācību gada laikā tematiskajās nodarbībās bērniem tiek sniegta informācija atbilstoši bērnu vecumam un bērniem saprotamā veidā par ugunsdrošību, ceļu satiksmes drošību, rīcību ekstremālās situācijās, drošību uz ledus, drošību uz ūdens, personīgo higiēnu un citiem drošības jautājumiem.
 4. Skolotāji bērnus iepazīstina ar drošības noteikumiem pirmās nodarbības laikā septembra un janvāra mēnesī. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotāja veic ierakstu skolotāja dienasgrāmatā.
 5. Pasākumi, kurus organizē citas iestādes (teātra izrādes, koncerti, fotografēšanās, pulciņu nodarbības u.c.), notiek ārpus nodarbību laika.
 6. Pirms masu pasākumu apmeklējuma grupas skolotāja ar bērniem pārrunā Iestādes iekšējos noteikumus Nr.1 „Izglītojamo drošības noteikumus” šādos pasākumos. Par pārrunu faktu skolotāja veic ierakstu skolotāja dienasgrāmatā.
 7. Pirms došanās ekskursijās, pastaigās ārpus iestādes, grupas skolotāja pārrunā ar bērniem Iestādes iekšējos noteikumus Nr.1 „Izglītojamo drošības noteikumu” pielikumu Nr.4 „Drošības noteikumi pastaigās, ekskursijās un pārgājienos”. Par noteikumu pārrunāšanas faktu grupas skolotāja veic ierakstu skolotāja dienasgrāmatā. Dodoties pastaigā ārpus iestādes, Iestāde nodrošina 2 pieaugušo klātbūtni uz katriem 20 bērniem.
 8. Iestādes organizētajos pasākumos piedalās tikai Iestādē uzņemtie bērni, Iestādes darbinieki, Vecāki un ģimenes locekļi un Iestādes aicinātie viesi.
 9. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem. Pasākumi ar bērnu piedalīšanos tiek organizēti saskaņā ar drošības instrukcijām Iestādes iekšējie noteikumus Nr.1 „Izglītojamo drošības noteikumus”. Par bērnu drošību Iestādes organizētajos pasākumos atbild pasākuma organizators.
 10. Ekstremālās situācijās skolotāja sniedz pirmo medicīnisko palīdzību vai ja nepieciešams, evakuē bērnus. Skolotāja palīgs izsludina trauksmi un vēršas pie atbildīgā ēkas dežūradministratora pēc palīdzības.
 11. Visi pasākumi bērniem kopā ar vecākiem tiek organizēti ne vēlāk kā līdz plkst.19:00.
 1. VECĀKU TIESĪBAS
 2. Iepazīties ar Iestādes programmu.
 3. Saņemt informāciju par to, ko Bērns darījis dienas laikā, kāda ir viņa pašsajūta un garastāvoklis.
 4. Saņemt motivētu sava bērna zināšanu un uzvedības novērtējumu, ieteikumus bērnu attīstības veicināšanai.
 5. Saņemt savlaicīgu informāciju par Iestādes darbību.
 6. Konsultēties ar Iestādē strādājošiem speciālistiem, saņemt ieteikumus Bērna attīstības veicināšanai.
 7. Piedalīties visos pasākumos, sapulcēs, akcijās, ko rīko grupu pirmsskolas izglītības skolotāji (turpmāk –Pedagogi) un Iestādes administrācija.
 8. Saņemt Bērnam paredzētos ēdināšanas pakalpojumus, informāciju par Bērna ēdināšanu. Pieprasīt Bērnam diētisku ēdināšanu, uzrādot rakstisku ārsta slēdzienu.
 9. Izteikt priekšlikumus, ieteikumus Bērnu aprūpes un attīstības nodrošināšanai.
 10. Izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par Iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus Iestādes dzīves pilnveidošanai.
 11. Sniegt palīdzību Iestādes un teritorijas labiekārtošanā, sava bērna grupas telpas remontā un uzturēšanā.
 12. Piedalīties grupas vecāku sapulcēs.
 13. Piedalīties un atbalstīt Iestādes organizētos pasākumus.
 1. VECĀKU PIENĀKUMI
 2. Vecāki, piesakot bērnu izglītības iestādē, iesniedz:

37.1. Iesniegumu par uzņemšanu;

37.2. Medicīnisko karti (forma 026/u);

37.3. Bērna dzimšanas apliecības kopiju;

37.4. Noslēdz Pakalpojuma līgumu.

37.5. Aizpilda pieteikuma anketu par bērnu un vecāku, sniedzot precīzu kontaktinformāciju, informāciju par dzīvesvietu, par bērna individuālajām un ēšanas īpatnībām, īpašu informāciju par bērna veselības stāvokli u.tml. Izmaiņu gadījumā nekavējoties par to paziņot grupas skolotājai.

 1. Pakalpojuma saņemšanas laikā Vecāki ievēro šos Noteikumus.
 2. Vecāki apņemas ievērot šo Noteikumu pielikumu Nr. 1 „Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo ierašanos un neierašanos pirmsskolas izglītības iestādē”.
 3. Atvedot bērnu uz Iestādi, vecāki ieved viņu grupas telpās un paziņo grupas skolotājai par bērna ierašanos.
 4. Bērnu uz Iestādi atved tīru, kārtīgu un praktiski veselu, mundru, bez ārēji pamanāmām slimības pazīmēm.
 5. Vecāki katru darba dienu nodrošina bērnam atbilstoši vecumam un vajadzībām nepieciešamo, laika apstākļiem atbilstošu papildus apģērbu un higiēnas piederumus. Virsdrēbes atstāj garderobē un nomaina ielas apavus.
 6. Grupas skolotājai  vecāki norāda personas, kurām ir tiesības izņemt bērnu no Iestādes, par ko skolotāja veic ierakstu grupas žurnālā. Vecāki savlaicīgi paziņo grupas skolotājai, ja bērnu no Iestādes izņems cita persona. Personām, kas jaunākas par 13 gadiem Bērnus Pedagogi neatdos vešanai mājās.
 7. Grupas skolotājai ir tiesības vakarā neatdot bērnu personām, par kurām nav brīdinājuši vecāki, kā arī jebkurai personai, kura pēc bērna ieradusies reibuma stāvoklī vai citos gadījumos, ja ir pamatotas aizdomas, ka tas var kaitēt bērna interesēm.
 8. Iepazīstas ar informāciju, kas izvietota grupas vecāku informācijas mapē.
 9. Nodrošināt savam Bērnam nepieciešamos mācību līdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.
 10. Apmeklējot Iestādes pasākumus, kas notiek telpās, Vecāki Iestādes garderobē pārauj apavus.
 11. Grupās telpās aizliegts ienest un lietot jebkura veida medikamentus. Informēt grupas Pedagogu, par ikdienas medikamentu lietošanu, kurus izrakstījuši ārsti speciālisti.
 12. Sekot, lai Bērnam savlaicīgi būtu izdarītas visas nepieciešamās veselības pārbaudes un potes.
 13. Ja bērnam Iestādē nepieciešams sniegt medicīnisko palīdzību, Iestādes darbinieks vēršas pie vadītājas un/vai izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzības dienestu. Par notikušo ziņu Bērna Vecākiem.
 14. Vecāki tiek atbrīvoti no maksas par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē, ja bērna Vecāki savlaicīgi (tekošajā darba dienā līdz plkst. 9:00, skat. Pielikumu Nr.1) ziņojuši par to grupas skolotājai.
 15. Bērnu klātbūtnē nav atļauts risināt strīdīgus gadījumus. Pret Bērnu nedrīkst izturēties cietsirdīgi, nedrīkst fiziski sodīt un aizskart viņa cieņu un godu.
 16. Nodrošināt, ka Iestādē un tās teritorijā fotografētais, filmētais materiāls vai kā citādi ievāktā informācija netiks publiskota trešajām personām skat. Šo Noteikumu pielikumu Nr.3 „Noteikumi par fotografēšanu un filmēšanu Kristīgajā pirmskolā „Matejs”.
 17. Ar cieņu un toleranci izturēties pret Iestādes darbiniekiem. Sekmēt to, lai bērnam veidojas pozitīva un pieklājīga attieksme pret apkārtējiem – bērniem un pieaugušajiem. Aizliegts Iestādē un tās teritorijā lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot bērnus  un Iestādes darbiniekus), huligāniski uzvesties.
 18. Saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu un teritoriju, un mācīt to bērnam. Vecāki ir materiāli atbildīgi par bērna tīšu vai netīšu kaitējuma nodarījumu trešās personas mantai. Vecāki kopā ar bērnu, ja iespējams, salabo bojāto lietu vai iegādājas analogu.
 19. Aizliegts Iestādē un tās teritorijā ienest, lietot, iegādāties un realizēt alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus.
 20. Nepieļaut savu mājdzīvnieku atrašanos Iestādes teritorijā.
 21. Rūpēties par bērnu vai nodrošināt alternatīvu aprūpi, ja Iestāde nevar sniegt pakalpojumu – nav resursi darbības nodrošināšanai vai kādi citi nepārvarami šķēršļi.
 1. DARBINIEKU TIESĪBAS
  • Galdiem jābūt tīriem. To darīt jāapmāca bērni (dežuranti). Lietojot krāsa, plastalīnu vai citus materiālus, kas varētu atstāt grūti notīrāmus traipus, galdi obligāti jāapklāj.
  • Gultas veļai jābūt sakārtotai neplīstošos maisos ar bērna vārdu un uzvārdu redzamā vietā.
  • Mācīt bērniem pašiem nest matračus un kārtot gultas drēbes.
  • Sporta drēbēm jābūt saliktām atbilstošos drēbes maisiņos ar uzrakstītu bērna vārdu un uzvārdu un noliktām īpašā tiem paredzētā vietā.
  • Skolotājiem jāseko vēdināšanas režīmam, īpaši, uzmanot, lai bērniem nebūtu iespēja piekļūt pie atvērtiem logiem un atrasties caurvējā.

 

 1. DARBINIEKU PIENĀKUMI

 

ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

 1. Noteikumu ievērošana Vecākiem un Iestādes personālam ir obligāta.
 2. Noteikumu neievērošanas gadījumā vadītāja:

36.1. var izteikt mutisku aizrādījumu;

36.2. var veikt individuālas pārrunas;

36.3. var nosūtīt rakstisku brīdinājumu par bērna atskaitīšanu no Iestādes;

36.4. būtisku vai atkārtotu pārkāpumu gadījumā Iestāde var ar rīkojumu atskaitīt bērnu no Iestādes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 1. Gadījumos, kad vecāki pārkāpuši Noteikumus, grupas skolotāja vai cits Iestādes darbinieks iesniedz rakstisku ziņojumu Iestādes vadībai.
 2. Jautājumu izskata individuālās pārrunās:

38.1. grupas skolotāja ar vecākiem;

38.2. Iestādes vadītāja kopā ar grupas skolotāju un vecākiem;

38.3. grupas vecāku sapulcē;

38.4. Iestādes padomes sēdē.

 1. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto fizisko, seksuālo vai emocionālo vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem pret bērniem, Iestāde sazinās ar vecākiem un nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm. Bērna veselības aizsardzība un drošība ir primārais Iestādes uzdevums, kas tiek nodrošināts nekavējoties.
 2. Iestādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesības bez brīdinājuma atskaitīt bērnu no Iestādes, tostarp:

40.1. ja bērns vienu mēnesi bez attaisnojošiem iemesliem neapmeklē Iestādi;

40.2. ja vecāki divu mēnešu laikā nesamaksā par bērna mācību un ēdināšanas pakalpojumiem;

40.4. ja bērna veselības stāvoklis saskaņā ar pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu nepieļauj viņa atrašanos vispārēja tipa pirmsskolas izglītības iestādē.

 1. Kārtība, kādā vecāki un bērni tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem

 

 1. Pirms bērna uzņemšanas Iestādē, grupas skolotāja vecākus iepazīstina ar noteikumiem, ko vecāki apliecina ar savu parakstu.
 2. Grupu skolotājas katru gadu septembrī organizētajās grupas sapulcēs atkārtoti iepazīstina vecākus ar noteikumiem, ko vecāki apliecina ar savu parakstu.
 3. Noteikumi tiek izvietoti un ar tiem var iepazīties informācijas stendā vecākiem.
 4. Informācijas stendā vecākiem ir izvietota informācija par Iestādes vadības pieņemšanas laikiem.
 5. Evakuācijas plāni ir izvietoti katrā Iestādes stāvā. Informācijas stendā ir izvietota instrukcija par rīcību ugunsgrēka gadījumā.
 6. Bērnus ar šiem noteikumiem iepazīstina grupas skolotāja katru gadu septembrī un atkārtoti attiecīgajās mācību tēmās.

VII. Kārtība, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas

 1. Iestādei nepiederošu personu ierašanos kontrolē ēkas dežūradministrators.
 2. Par rīcību nepiederošu personu uzturēšanās gadījumā Iestādē skatīt šo Noteikumu pielikumu Nr.4 „Kārtība, kādā kristīgajā pirmskolā „Matejs” uzturas vecāki un citas personas”.

ATGĀDINĀJUMS VECĀKIEM

 

Atcerieties, ka ģimene ir atbildīga par sava Bērna veselību, labsajūtu, izglītību un audzināšanu. Ģimene ir tā, kas sagatavo Bērnu dzīvei un pirmsskolas izglītības iestāde palīdz to realizēt.

 

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

 

 • Grozījumus Noteikumos var ierosināt Vecāki, Iestādes darbinieki un vadītāja. Tos apstiprina vadītāja.
 • Noteikumi tiek parakstīti vienā eksemplārā, kas atrodas Iestādē.

Vadītāja                                                                                          Iveta Rudoviča

 

1.pielikums
Kristīgās pirmsskolas „Matejs” 13.08.2015.

iekšējiem noteikumiem
Nr.3. „Iekšējās kārtības noteikumi”

 

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo ierašanos un neierašanos

pirmsskolas izglītības iestādē

 

Izdota saskaņā ar 01.02.2011.

MK noteikumu Nr.89 „Kārtība kādā izglītības iestāde

 informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes,

ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” 4.punktu.

 

 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamo (turpmāk – Bērns) vecāki (personas, kas īsteno aizgādību) (turpmāk – Vecāki) informē iestādi par bērna veselības stāvokli vai citiem apstākļiem, kuru dēļ bērns neapmeklē Kristīgo pirmskolu „Matejs” (turpmāk – Iestādi).
 2. Vecāki bērnus atved uz pirmskolu līdz plkst. 8:30.
 3. Piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem pirmsskolas nodarbību apmeklējums ir obligāts.
 1. Katru dienu līdz plkst. 9:00 grupu skolotāji reģistrē grupu žurnālos Bērnu ierašanos vai neierašanos iestādē un nodrošina bērnu saraksta iesniegšanu Iestādes vadībai.
 2. Ja Bērns nevar ierasties izglītības iestādē, Vecāki brīdina Iestādes darbiniekus, zvanot pa tālruni 67506028, līdz plkst. 9:00, nosaucot bērna vārdu, uzvārdu un grupas nosaukumu par:

42.1. negaidītiem apstākļiem vai aizkavēšanos darba dienas sākumā

42.2. negaidītiem apstākļiem vai aizkavēšanos darba dienas beigās.

42.3. bērna saslimšanas gadījumā.

 1. Saņemot iesniegumu, grupas skolotāja veic atzīmi grupas žurnālā. Vadītājas apstiprināti iesniegumi glabājas Bērna personas lietā.
 2. Ja paredzams, ka bērns neieradīsies (vecāku atvaļinājuma vai citu iemeslu dēļ) vairākas dienas, vecākiem informācijā jānorāda paredzamais bērna ierašanās datums.
 3. Par attaisnojošu neierašanās iemeslu uzskatāms:

8.1. bērna slimības laiks, ja vecāki ir par to informējuši noteiktajā kārtībā;

8.2. vecāku ikgadējā atvaļinājuma laiks, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kurš iesniegts līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 18:00.

9.Ja bērns nav ieradies izglītības iestādē dienas sākumā un nav informācijas par neierašanās iemeslu, grupas žurnālā tas tiek fiksēt kā neattaisnots kavējums un attiecīgi nodotas ziņas izglītības iestādes vadībai.

 1. Ja bērns, kas sasniedzis 5 gadu vecumu, vairāk nekā trīs dienas nav apmeklējis izglītības iestādi un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, grupas skolotājs par to nekavējoties informē vadītāju. Iestāde par to nekavējoties rakstveidā vai elektroniskā veidā informē Rīgas pilsētas izglītības pārvaldi vai izglītības speciālistu bērnu tiesību jautājumos.
 2. Vecāki ir atbildīgi par precīzas kontaktinformācijas sniegšanu grupas skolotājām. Mainoties tālruņa numuram vai adresei, vecākiem jāinformē Iestāde 1 darba dienas laikā.
 3. Ja ir pamatotas aizdomas par bērna, kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības kompetentajām iestādēm, izglītības iestāde par to informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.
 4. Vecāki pēc ilgstošas Bērna slimošanas pirms atgriešanās Iestādē, iepriekšējā dienā telefoniski informē par to grupas Pedagogu, nosūtot īsziņu vai personīgi sazvanot. Atgriežoties 3 (trīs) darba dienu laikā Vecāks iesniedz grupas Pedagogam ģimenes ārsta izziņu.

14.Vecāki apņemas iepazīties un ievērot Iestādes iekšējos noteikumus Nr.4 „Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos”.

 

 

Vadītāja                                  Iveta Rudoviča

2.pielikums
Kristīgās pirmsskolas „Matejs” 13.08.2015.

iekšējiem noteikumiem
Nr.3. „Iekšējās kārtības noteikumi”

 

Kristīgās pirmsskolas „Matejs” noteikumi par rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību

Izdoti saskaņā ar 24.11.2009.

MK noteikumu Nr.1338 „Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo

 drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6.5.punktu.

 

 1. Noteikumi nosaka vadītāja un skolotāja rīcību, ja izglītojamais (turpmāk – Bērns) apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību.
 2. Ja Bērns Kristīgajā pirmskolā „Matejs” (turpmāk – Iestādē) apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, tad:

2.1. grupas skolotāja, sastādot aktu, rakstiski informē iestādes vadītāju vai metodiķi par konstatēto faktu, kurā norādīts, kad, cikos, kurā vietā un kādā veidā noticis apdraudējums;

2.2. grupas skolotāja mutiski informē Bērna vecākus par notikušo faktu.

 1. Ja bērns iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību atkārtoti, grupas skolotāja, metodiķe un/vai vadītāja tiekas ar bērna vecākiem, lai informētu par viņa uzvedību, uzklausītu vecāku viedokli, un rakstiski vienojas par turpmāko rīcību (atbalsta personāla – psihologa, neirologa u.c. speciālistu apmeklējums), nosakot termiņu, kurā vecāki sniegs iestādei atgriezenisko saikni – rakstisku informāciju par ieteikumu izpildi.

3.1.   Ja vecāki sadarbojas:

3.1.1. grupas skolotāja seko bērna uzvedības izmaiņām – fiksē pozitīvās un negatīvās izmaiņas;

3.1.2. vecāks veic atbalsta personāla ieteiktos pasākumus;

3.1.3. grupas skolotāja regulāri pārrunā ar metodiķi situācijas saskarsmē ar bērnu;

3.1.4. grupas skolotājas veic konsultatīvo darbu ar pārējo grupas Bērnu vecākiem.

3.2. Ja Vecāki nesadarbojas:

3.2.1. vadītāja rakstiski (papīra vai elektroniskā formā) nosūta bērna vecākiem informāciju par Bērna uzvedību un nepieciešamo sadarbību ar Iestādi;

3.2.2. vadītāja rīkojumā nosaka atbalsta personāla (metodiķe, grupas skolotājs u.c.) pienākumus, lai veicinātu sadarbību ar bērnu un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši bērna vajadzībām un situācijai;

3.2.3. vadītājai ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus bērna uzvedībā un mācībās. Šo speciālistu piesaisti apmaksā konkrētā Bērna Vecāki;

3.2.4. ja vecāki neierodas pēc vadītājas aicinājuma vai neiesaistās situācijas risināšanā, tad iestāde informē Sociālo dienestu un/vai Bāriņtiesu par situāciju iestādē ar Bērnu un viņa Vecākiem;

3.2.5. ja Vecāki neierodas un neiesaistās Bērna problēmas risināšanā, tad Iestādei ir tiesības lauzt pirms termiņa pakalpojuma līgumu un informēt par to Sociālo dienestu un/vai Bāriņtiesu.

 1. Ja trīs mēnešu laikā pēc ieteikumu realizēšanas nav vērojami nekādi uzlabojumi, tad Vecāki tiek aicināti pie iestādes vadītājas. Sarunas laikā skolotāji un speciālisti informē par ieteikumu realizēšanu un bērna uzvedību, pārrunā iespējas koriģēt darbības plānu vai nepieciešamības gadījumā iesaka vērsties pedagoģiski medicīniskajā komisijā, lai izvērtētu bērna veselības stāvoklim, spēju un attīstības līmenim piemērotāko izglītības programmu.
 2. Ja vecāki atsakās bērnu vest uz pedagoģiski medicīnisko komisiju, tad iestādes vadītāja informē Sociālo dienestu un/vai Bāriņtiesu.

 

 

Vadītāja                                  Iveta Rudoviča

3.pielikums
Kristīgās pirmsskolas „Matejs” 13.08.2015.

iekšējiem noteikumiem
Nr.3. „Iekšējās kārtības noteikumi”

Noteikumi par fotografēšanu un filmēšanu

Kristīgajā pirmskolā „Matejs”

Izdoti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu

 

 1. Noteikumi nosaka fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību Kristīgajā pirmskolā „Matejs” (turpmāk – Iestāde).
 2. Noteikumi ir saistoši iestādes vecākiem arī personām, kas realizē aizgādību (turpmāk – Vecāki), kuru bērns ir iestādes izglītojamais (turpmāk – Bērns) un visiem iestādes darbiniekiem.
 3. Iestādes darbiniekiem atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus bez atsevišķas saskaņošanas ar bērnu vecākiem:

3.1.  ja tas nepieciešams izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā pedagoģiskā procesa, pasākumu analīzei;

3.2.ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem – informatīvo stendu, iestādes mājaslapas, iestādes avīzes, dokumentu (gadagrāmatas, grupas portfolio, skolotāju portfolio u.c.) noformēšanai.

 1. Iestādes darbiniekiem studiju vai zinātniskajiem pētījumiem atļauts veikt fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus, rakstiski saskaņojot ar Iestādes vadītāju un Bērnu vecākiem.

5.Bērnu vecākiem atļauts veikt bērna fotografēšanu, ja fotografēšana vai filmēšana tiek veikta personiskām vai mājas un ģimenes vajadzībām, turklāt personas dati netiek izpausti trešajām personām (piemēram, neievietot Facebook u.c interneta vietnēs un datu nesējos).

 1. Bērnu vecākiem atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus grupas vai iestādes pasākumos grupas vajadzībām, ja vecāki, par to vienojušies grupas vecāku sapulcē, apliecinājuši ar pašrocīgu parakstu un saskaņojuši ar iestādes vadītāju.
 2. Citām personām (fotokompānijas, privāti fotogrāfi, žurnālisti utml.) atļauts veikt bērnu fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus tikai ar iestādes vadītājas rakstisku atļauju un rakstisku Bērnu vecāku piekrišanu. Bērnu vecāki tiek informēti par fotografēšanas, filmēšanas vai audioierakstu nolūku un tās veicēju.
 3. Bērnu fotogrāfiju izmantošana bez bērnu identificēšanas ar vārdu un uzvārdu vai citiem datiem iestādes dokumentos, informatīvajos materiālos, iestādes mājaslapā www.matejaskolina.lv, publiska to izmantošana iestādes telpās uzskatāma par ilustratīvi māksliniecisku mērķi un pieļaujama bez atsevišķas saskaņošanas ar bērnu vecākiem saskaņā ar Fizisko datu aizsardzības likuma 5.pantu.
 4. Bērna fotogrāfijas publicēšana vai izvietošana iestādes dokumentos, informatīvajos materiālos, iestādes mājaslapā www.matejaskolina.lv vai iestādes telpās ar vārdu un uzvārdu pieļaujama ar bērna Vecāku rakstisku piekrišanu.
 5. Aizliegts fotografēt bērnus neētiskās pozās, pazemojošās situācijās, neapģērbtus.
 6. Iestādes darbiniekiem nav atļauts ievietot bērnu fotogrāfijas sociālajos tīklos.
 7. Iestādes mājaslapas administrēšanu veic vadītāja vai ar vadītājas rīkojumu nozīmēts iestādes darbinieks, kurš atbild par fotogrāfiju ievietošanas atbilstību šiem noteikumiem.
 8. Vecākam ir tiesības pieprasīt dzēst vai iznīcināt publiski izvietotās fotogrāfijas, informējot par to grupas skolotāju un/vai vadītāju.
 9. Vecākam ir tiesības vērsties pie Iestādes vadītājas, ja tiek konstatēti noteikumu pārkāpumi.

 

 

Vadītāja                                  Iveta Rudoviča

 

4.pielikums
Kristīgās pirmsskolas „Matejs” 13.08.2015.

iekšējiem noteikumiem
Nr.3. „Iekšējās kārtības noteikumi”

 

Kārtība, kādā kristīgajā pirmskolā „Matejs” uzturas

vecāki un citas personas

Izdoti saskaņā ar 24.11.2009.

MK noteikumu Nr.1338

„Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība

 izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.10.punktu.

 

 1. Laikā, kad izglītojamais (turpmāk – Bērns) tiek nodots grupas skolotājai un atrodas pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk – Iestāde), par viņa dzīvību un veselību atbild Iestādes darbinieki.
 2. Iestādei piederošās personas ir:

2.1. iestādes darbinieki;

2.2. bērni;

2.3. vecāki vai vecāku norādītās personas, kas vēl var atvest un izņemt bērnu no iestādes.

 1. Personas, kuras nav nosauktas 2.punktā, tiek uzskatītas par iestādei nepiederošām personām.
 2. Nepiederošas personas, kuras ierodas iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus u.c., vēršas pie iestādes vadītājas pieņemšanas laikā vai iepriekš saskaņojot citu laiku.
 3. Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas, ierodoties iestādē, uzrāda dienesta apliecību ēkas dežūradministratoram un informē iestādes vadītāju par savas ierašanās mērķi.
 4. Uzzinot apmeklējuma iemeslu, ēkas dežūradministratoram nepiederošā persona jāpavada līdz nepieciešamā kabineta durvīm un/vai pie konkrētā darbinieka.
 5. Ja darbinieks, kuru nepiederošā persona vēlas sastapt, neatrodas iestādē, tad jāinformē par laiku, kad iespējams satikt meklēto darbinieku.
 6. Ja iestādē vai tās teritorijā atrodas nepiederoša persona, iestādes darbiniekam, kurš nepiederošo personu ir ievērojis, jāpieiet klāt un jāpajautā personu apliecinošs dokuments, un jānoskaidro ierašanās iemesls.
 7. Par katras nepiederošas personas atrašanos iestādē, nekavējoties jāinformē iestādes vadītāja vai ēkas dežūradministrators.
 8. Ja nepiederošā persona ar savu rīcību rada aizdomas par iespējamiem draudiem bērnu dzīvībai un veselībai, tad darbiniekam:

11.1. nekavējoties jāinformē par draudīgo situāciju iestādes vadītāja vai ēkas dežūradministrators;

11.2.  jāziņo par situācijas bīstamību pašvaldības policijai vai glābšanas dienestam pa tālruni 112.

 1. Sadarbības ietvaros aicināto viesu, personu un ciemiņu uzņemšana iepriekš tiek saskaņota ar iestādes vadītāju.
 2. Iestādes durvju atvēršanai vecāki izmanto durvju kodu, kuru viņiem paziņo grupas skolotāja, kad bērns tiek uzņemts iestādē vai maina grupu. Vecāki nedrīkst izpaust durvju kodu nepiederošām personām un bērniem. Vecāki nedrīkst pieļaut, ka bērni izmanto durvju kodu.

Vadītāja                                                                                          Iveta Rudoviča