PASĀKUMI 2020./2021. MĀCĪBU GADĀ

SEPTEMBRIS * SVĒTBRĪDIS BAZNĪCĀ
OKTOBRIS * ĀBOLU PROJEKTA PREZENTĀCIJA UN DEGUSTĀCIJA GRUPĀS
NOVEMBRIS * KONCERTS LATVIJAS DZIMŠANAS DIENAI
DECEMBRIS *  LABDARĪBAS AKCIJA „ZVAIGZNE AUSTRUMOS”

* ZIEMASSVĒTKU KONCERTS
* SKOLIŅAS RADOŠĀ NEDĒĻA

JANVĀRIS * EKSPERIMENTU NEDĒĻA- „EKS, PEKS – VAĻĀ LEKS!”

* „PASAKAS MŪZIKĀ – MŪZIKA PASAKĀS”- MUZIKĀLS IMPROVIZĀCIJAS PASĀKUMS

FEBRUĀRIS
MARTS * ”KRĀSAINAIS PAVASARIS” KRĀSU NEDĒĻA
APRĪLIS * KLUSĀS NEDĒĻAS SVĒTBRĪŽI

* DARBS ZEMES FABRIKĀ. ZAĻĀ PALODZE.

MAIJS * ĢIMENES DIENAS SVĒTKI

* ZINĪŠU/GUDRĪŠU IZLAIDUMS