Par skoliņu

Bērnudārzs „Matejs”, jeb  Mateja skoliņa ir Rīgas Mateja draudzes nodibinājums un savu darbību veic  jau kopš 1998.gada. Šī ir privāta  macību iestāde, kas atrodas Mateja baznīcas piebūvē.

Skoliņas pamatuzdevums ir mācīt bērniem sevi apliecināt – domājot, vērtējot, analizējot sevi un apkārt notiekošo  caur kristīgās ētikas pamatnostādnēm.

Skoliņā darbojas 4 vecuma grupas. Darba laiks no  plkst. 7.00-19.00. Ģimenei ir iespēja izvēlēties sev vēlamu apmeklējumu grafiku. Mateja skoliņā  tiek realizēta  Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes  ministrijā licencēta vispārējās izglītības programma.

Pamatā Mateja bērnudārzā notiek pirmsskolas vecuma (3  – 7 g.) bērnu izglītošana, apmācība   pieskatīšana, aprūpe, izklaidēšana. Darbības mērķis – sagatavot  bērnu  garīgi, intelektuāli  un  fiziski mācībām skolā, kā arī justies drošam un pārliecinātam jebkurā citā jaunā un neierastā vidē.

Bērnu skaits vienā grupā ir 8-13 bērni. Starpnodarbību laikā liela vērība tiek  veltīta  bērnu komunikācijas prasmes attīstībai ar dažāda vecumu bērniem, kā arī problēmsituāciju modelēšanai un risināšanai dažādās rotaļspēlēs.

Bērnu apmācība un zināšanu apguve  tiek organizēta daudzpusīgi,   integratīvu  rotaļnodarbību veidā , kuras vada kvalificēti skolotāji – valodas  attīstībā; bērnu literatūrā; matemātisko priešstatu veidošanā;  sabiedriskās dzīves, apkārtnes un dabas norišu iepazīšanā; zīmēšanā  un gleznošanā, aplicēšanā, veidošanā, konstruēšanā, sportā un mūzikā. Tā kā viena no skoliņas bērnu apmācības prioritātēm ir pareizas lasītprasmes apgūšana, tad  papildus ar bērniem individuāli darbojas logopēdi.