DIY English club

Aicinu bērnus apmeklēt angļu valodas klubiņu

Mūsu moto: ”Do&hop&be on the top! ”

Šajā mācību gadā kopā ar supervaroņiem mēs apgūsim tēmas, kuras saistītas ar gadalaikiem un veidosim savu svētku kalendāru.

Bērniem tiek dota iespēja apgūt angļu valodu radot un darbojoties pašiem (DIY), iet rotaļās, dziedāt, veidot dialogus,spēlēt spēles, ar kuru palīdzību tiek attīstītas:

  • prasmes uztvert, klausīties,
  • izrunāt skaņas un vārdus
  • prasme runāt angļu valodā
  • radošums

Nodarbības notiks pirmdienās un trešdienās pēc launaga  Mateja skoliņas telpās.

Šajā mācību gadā angļu valodas pulciņa organizēšanas kārtība tiks veikta ievērojot MK noteikumus Nr. 360 (Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošana).

Pieteikties līdz 18.09. atsūtot  bērna vārdu un uzvārdu, grupas nosaukumu Whatasapp 29538294 vai pie grupas audzinātajas.

Plašākai informācijai vai jautājumiem

* e-pasts ziemeleliena@gmail.com ) tel. 29538294       www.facebook.com/dohoptop

Mācību maksa mēnesī (8 nodarbības) : 25 eur

Liena Ziemele, angļu valodas pedagoga sertifikāta Nr. 17-230, licences Nr. DIKS-16-302-ail

Ilze Kreicberga – angļu valodas speciālists