Mīļie skoliņas vecāki!

Sakarā ar valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 14. aprīlim tiek noteikts, ka : “lai apmeklētu pirmsskolas izklītības iestādi vecākiem 13. martā ir jāiesniedz pirmskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši COVID-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar COVID-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērnu pieskatīšanu.”

Ņemot vērā saņemto informāciju no valsts un pašvaldību atbildīgajām iestādēm, mūsu rīcība turpmāk ir sekojoša:

  1. Tie bērni, kas turpina apmeklēt skoliņu, obligāti atnes apliecinājumu (to var izdarīt arī pirmdien, ja šodien esat paņēmuši brīvdienu). Lūgums vecākiem, kuri ir bijuši komandējumos un ārzemju braucienos, rūpīgi un atbildīgi un godprātīgi izvērtēt apliecinājumā pausto informāciju!
  2. Bērni, kuri šobrīd izglītības iestādi neapmeklē veselības stāvokļa dēļ, atgriezties iestādē var tikai ar ārsta zīmi, kas apliecina bērna veselības stāvokli.
  3. Bērni ar elpceļu infekcijas simtomiem pirmskolā netiks uzņemti (iesnas, klepus), atgriezties iestādē var tikai ar ārsta zīmi, kas apliecina bērna veselības stāvokli.
  4. Lūgums informēt grupu skolotājus par to, vai plānojat apmeklēt vai neapmeklēt iestādi, lai mēs varētu plānot iestādes un īpaši ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu. Lūdzu dodiet ziņu, kad plānojat atgriezties vai nebūt skoliņā vismaz dienu iepriekš.
  5. Pašvaldības ir devušas ziņu, ka bērniem, kurus vecāki šajā periodā izlems atstāt mājās, kavējumi tiks attaisnoti (nerēķinot no vecāku attaisnojumu dienām), un finansējums tiks nodrošināts pilnā apmērā.
  6. Skoliņā darbs un mācību darbs turpinās (līdz citu norādījumu saņemšanas no atbildīgajām institūcijām). Bērniem, kuri ir obligātājā pirmsskolas programmas apguves vecumā, reizi nedēļā vecākiem (uz epastiem, kuros saņemat rēķinus) izsūtīsim sagatavotas darba lapas un mācību uzdevumus (neatkarīgi no apmeklējuma, jo šobrīd tehniski tā ir nedaudz vienkāršāk).

Lai gan lielākā daļa kultūras, masu un bērnu pasākumi ir atcelti, tomēr joprojām sirsnīgi aicinu izmantot šo laiku, lai to pavadītu jaukā ģimenes pulciņā un izvairīties no izklaidēm lielveikalos un citās vietās, kur ir daudz ļaužu. Tuvojas skaists pavasaris, daba mostas, izmantosim šo laiku pastaigām un fiziskām aktivitātēm svaigā gaisā.

Mīļš paldies par Jūsu atsaucību un saprotošo attieksmi līdz šim.

Lai miers, veselība un Dieva apsardzība neraugoties uz apstākļiem!

Cieņā,
Iveta Rudoviča