Kāpēc Jēzus bija izcils skolotājs?

Jēzus mācīja cilvēkus visur- jūras malā, laivā, kalna nogāzē, ceļā…Viņš ļoti mīlēja cilvēkus, ne tikai pieaugušos, bet sevišķi bērnus. Viņš vēlējās, lai bērni būtu laimīgi.  Jēzus prata interesanti stāstīt un vienkārši runāt. Lai labāk saprastu, kāds ir Dievs, viņš runāja par apkārt redzamo, par putniem, puķēm . Jēzus ne tikai mācīja, bet prata klausīties, ko saka otrs, bet vissvarīgākais, ko saka Debesu Tētis. 

Novēlējums: ieklausies savā Debesu Tētī ik dienas!