Aicinu bērnus apmeklēt DIY angļu valodas klubiņu

Cienījamie vecāki!

Aicinu bērnus apmeklēt DIY angļu valodas klubiņu

Mūsu moto: ”Do&hop&be on the top! ”

Šajā mācību gadā kopā ar pūcīti Abby mēs apgūsim tēmas, kuras saistītas ar izaicinājumiem un veidosim savu piedzīvojumu parku.

Sadarbībā ar grupu audzinātājiem, mācību procesā tiks izmantoti Reggio Emilia pedagoģijas metodes.

Bērniem tiks dota iespēja apgūt angļu valodu radot un darbojoties pašiem (DIY), iet rotaļās, dziedāt, veidot dialogus,spēlēt spēles, ar kuru palīdzību tiks attīstītas:

  • prasmes uztvert, klausīties,
  • izrunāt skaņas un vārdus
  • prasme runāt angļu valodā

Nodarbībās tiek arī izmantotas jaunākās tehnoloģijas un mājas lapā  www.facebook.com/dohoptop interesenti tiek informēti par notiekošo mācību procesā, kā arī bērniem ir iespēja atkārtot izņemto vielu nodarbībās mājās.

Izstrādātā programma jau tiek pielietota un uzlabota 10  gadus un tā dod iespēju bērniem angļu valodu apgūt efektīvi garantējot mācīšanās prieku.

Mācību gada beigās tiks  organizēta atklātā nodarbība.

º  Nodarbības notiks sākot ar š.g. 08.septembri

 pirmdienu & trešdienu pēcpusdienās

Pieteikties ierakstot nepieciešamo informāciju pieteikuma sarakstā.

Plašākai informācijai vai jautājumiem

* e-pasts ziemeleliena@gmail.com  tel. 29538294       www.facebook.com/dohoptop

Mācību maksa mēnesī (8 nodarbības) : 22-25 eur mēnesī

 éJa bērnu skaits ir līdz 10 , tad mācību maksa mēnesī 25 eur

No 11-15 bērniem 22 eur mēnesī  

Liena Ziemele- angļu valodas pedagoga sertifikāta Nr. 17-230, licences Nr. DIKS-16-302-ail

Ilze Kreicberga–asistente