Mūzikas projekts

Kāpēc putni ir klusi? 
Kādas ir šūpuļdziesmas? 
Vai meitenes spēlē ģitāras? 
Kāpēc reizēm sniegs skan? 
Kā taisa marakašus? 
Kā no instrumentiem nāk skaņa? 
Kāpēc vajadzīgs mikrafons? 

Šie un citi jautājumi tika uzdoti pirms mūzikas projekt.  Visu februāra mēnesi Mateja skoliņas  bērni “atklāja mūziku” un meklēja atbildes uz jautājumiem.  Bērni pētīja troksni/ klusumu, ieklausījās dabas skaņās. Bija prieks, par to, cik dažādas skaņas rodas no kastaņiem, kociņiem, akmeņiem, gliemežvākiem un pat putnu spalvām! Īpaši patika spēle “Muzikālais mežš”.  
Bērni gatavoja savus mūzikas instrumentus- marakašus, kastaņetes, ģitāras,klavieres, ksilafonus ar tiem spēlēja orķestrus, koncertus. Gudrīšu grupā viena meitene atklāja un mācīja pārējiem kā pagatavot marakašus. Svītringrupas un Punktingrupas bērni gatavoja ģitāras ar kurām notika koncerti. Bērni bieži skanot dziesmām, ņēma tās, dejoja un spēlēja. Komatiņgrupa darināja taures, ksilafonus. Atklāja bungas. Viens puisīts grupā katru brīvo brīdi muzicēja ar bungām, spēlējot ar katru roku savu ritmu! Īpaši mīļas bija mazās klavierītes.  
Bērniem patika ekskursijas pa Mateja draudzes telpām, kur klātienē varēja aplūkot ērģeles, flīģeli, bungas, ģitāras, zvanus.  
 Notika  mūzikas klausīšanās, bērni veidoja asociācijas ar dažādiem gadalaikiem, zīmēja. Noskaidroja, kādas emocijas atgādina mūzikas skaņas – priecīga, bēdīga, skumja, dusmīga.  
Mazajiem īpaši patika šupuļdziesmas, katrs savu mīļāko grupas mīksto mantu aijāja uz rokām, dziedot šūpuļdziesmu. Tāda mīlestības pilna attieksme viņu sejās bija pamanāma.  

Paldies vecākiem un  brāļiem, māsām, kas atsaucās muzikālajiem projektiem, spēlēja mūzikas instrumentus, dziedāja. Paldies visiem, kas dalījās ar mūzikas instrumentiem un nesa tos no mājām. 
Kā skaists noslēgums mūsu projektam bija koncerts “Skaties, ko es protu” . Šajā koncertā bērni bija sagatavojuši muzikālās pasakas un mīklas. Un otrajā daļā bērni uzstājās kopā ar saviem vecākiem, demonstrējot savas mīļākās nodarbes mājās. Paldies par Jūsu priekšnesumiem, sirsnību un kopābūšanu!