Sportosim Mateja skoliņā!

Hei, Hei!
Arī mēs 21.09.

par godu Olimpiskajai dienai
sportosim Mateja skoliņā!
Sākums 9.30 sporta zālē

Ja kāds No vecākiem vēlas pasportot kopā
ar savu mazo, laipni lūgti (sportošanai ērtā
apģērbā un piemērotos apavos)