Kurss

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programma
“Bērnu disciplinēšana pirmsskolā,
jeb kā sekmīgi sadarboties ar bērnu”

Norises laiks: Kopā trīs nodarbības – 22.02., 22.03., 19.04. No plkst. 10:00 līdz 16:00.
Norises vieta: Matīsa iela 50B, Rīga
Norises valoda: Latviešu
Pasniedzēji: Madara Grandāne psiholoģe praktiķe, Biedrības “Saules zīmes” psiholoģiskās atbalsta grupas vadītāja, programmas “STOP 4-7” grupas vadītāja (palīdzība bērniem ar uzvedības problēmām, viņu vecākiem un pedagogiem).
Iveta Rudoviča pirmsskolas pedagoģe, pirmsskolas “Matejs” vadītāja. Baltijas Pastorālā Institūta programmas “Timoteja skola” programmas lektore (tā ir divgadīga apmācību programma cilvēkiem, kas draudzē vai ārpus draudzes strādā ar bērniem no dažādām sociālām grupām). Maģistra grāds pirmsskolas pedagoģijā.
Projekta vadītāja: Iveta Rudoviča mobilais tālrunis 29964389
Stundu skaits: katra nodarbība 8, kopā 24 akadēmiskās stundas
Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības pedagogi
Programmas mērķis: Sniegt atbalstu un nepieciešamās zināšanas par bērnu pozitīvas disciplinēšanas nozīmi un paņēmieniem. Veicināt prasmi atpazīt pedagoga (savas) uzvedības paradumus un modeļus, kas ietekmē bērna un grupas emocionālo stāvokli un saskarsmi.

Norise un programmas apraksts:

1. diena:
POZITĪVĀ DISCIPLINĒŠANA

Dienas galvenais temats – disciplīna kā ilgtermiņa ieguvums
Disciplīna palīdz izprast ikdienas dzīves ritmu un lietu kārtību, kā arī palīdz bērnam justies droši un attīstīt paškontroli. Seminārā tiks apskatīts, kā pirmskolu pedagogiem izvēlēties piemērotas un efektīvas disciplinēšanas metodes tā, lai nenodarītu bērnam pāri un kādas ir bērna vajadzības un kā tās saistās ar nevēlamo uzvedību.

Metodes, kas tiks apskatītas:
• noteikumu struktūra, ieviešana;
• konsekvences nozīmība;
• pozitīvs pastiprinājums un iedrošinājums;
• pārtraukuma metode.
2. diena:
EMOCIJU PAŠREGULĀCIJA

Dienas galvenais temats – emocijas kā agresivitātes un disciplīnas pārkāpumu izraisītājs Apzināta emociju pašregulācija attīstās pakāpeniski, tāpēc pieaugušie lielā mērā ir tie, kuri pilda šo pašregulācijas funkciju. Seminārs pirmsskolas pedagogiem par to kā atbalstīt būt klātesamiem, kad bērns piedzīvo spēcīgas emocijas un kā mācīt bērnus pārvarēt tās. Tiks apskatītas arī metodes, kā spēt izturēt bērna spēcīgas emocijas, pašiem saglabājot līdzsvaru.
Metodes, kas tiks apskatītas:
• stresa pārvarēšanas metodes;
• pašpalīdzības metodes, kad nākas piedzīvot bērnu spēcīgas emocijas;
• jūtu termometrs;
• spēja atpazīt emocijas, tās nosaukt;
• relaksācijas vingrinājumi.

3. diena:
PEDAGOGA IETEKEME UZ DISCIPLĪNU GRUPĀ

Dienas galvenais temats – pirmsskolas pedagoga prasmju pilnveide disciplinēšanā
Gan bērni, gan pedagogi izglītības iestādē un grupā ienāk ar savām rakstura, attīstības un emocionālajām īpatnībām un vajadzībām. Atmosfēra grupā veidojas mijiedarbībā. Pedagogs kā grupas vadītājs var gan palīdzēt veidot pozitīvu gaisotni un sadarbību, gan neapzināti provocēt bērna nevēlamu uzvedību. Seminārā tiks analizētas situāciju simulācijas un situācijas no reālās pedagogu ikdienas. Pedagogi tiks mudināti atpazīt savas emocijas, uzvedības paradumus, kas ietekmē bērna uzvedību.

Metodes, kas tiks apskatītas:
• savu emociju atpazīšana;
• situāciju analīze;
• ABC metode.

Pieteikšanās un dalības maksa:

– Cena par visu programmu EUR 90 (jeb EUR 30 par vienu nodarbību).
– Cenā iekļautas kafijas pauzes, izdales materiāli un citi nepieciešamiem materiāli programmas norisei.
– Piesakoties programmai, Jūs piesakāties uz visām trim cikla nodarbībām, tas nozīmē, ka pieteicējs apņemas piedalīties un apmaksāt pakalpojumu pilnā apmērā, neatkarīgi no apmeklējuma.
– Ir iespējams maksāt par visām nodarbībām uzreiz vai par katru atsevišķi.
– Pēc apmācību norises kā apliecinājums par piedalīšanos katram dalībniekam tiks izsniegts apliecība.
– Vietu skaits ierobežots (tādā veidā saglabājot aktīvas līdzdalības, atvērtas diskusijas un pedagogu ikdienas darbā piedzīvoto problēmu analīzes iespējas).

Anketa