Zemes darbi

Aprīli iesākās ar zemes un sēšanas darbiem. Bērniem bija iespēja darboties zemes

darbnīcā, kur ar prieku rušināja zemi, noskaidroja, kura sausa/slapja zeme, spēlējās

ar traukiem un rotaļlietām. Iemācījās atšķirt dažādas garšaugu sēklas, iesēt sēklas,

apliet tās. Noskaidroja, kas ir nepieciešams, lai tās augtu. Lielu prieku sagādāja sava

sīpoliņa stādīšana. Ikdienā rūpīgi to laistīja un ar nepacietību gaidīja, līdz izaug pirmie

lociņi. Kad pirmie garšaugi bija izdīguši, tie tika degustēti.