Vecāku sapulces

Burtiņgrupai
24.aprīlī plkst.17:30

Punktiņgrupai/Komatiņgrupai
25.aprīlī plkst.17:30

Svītriņgrupai
26.aprīlī plkst.17:30

Cipariņgrupai
27.aprīlī plkst.17:30