Mateja skoliņas skolotāju izrāde „Tu esi īpašs jeb koka cilvēciņi”

23. februārī bērnus iepriecināja skolotāju radošā un muzikālā izrāde ”Tu esi īpašs”. Izrādē ar

koka cilvēciņu tēlu palīdzību atklāja, ka katram no mums ir kāds talants vai prasmes, kuras

īpaši labi padodas. Dievs katru no mums ir radījis īpašu.