„SKATIES, KO ES PROTU!”

Jums ir brīnišķīga iespēja kopā ar bērniem piedalīties ģimeņu koncertā

Šajā koncertā bērni kopā ar vecākiem gatavo priekšnesumus. Ne ilgāk par 3 min.

PUNKTIŅGRUPA 1.MARTĀ
Plkst.9.30

KOMATIŅGRUPA 1.MARTĀ
plkst.16.30

SVĪTRIŅGRUPA 2.MARTĀ
plkst.16.30

CIPARIŅGRUPA 3.MARTĀ
plkst.16.30

BURTIŅGRUPA 7.MARTĀ
plkst.16.30