Angļu valodas nodarbības bērnudārzā

Mūsu moto: ”Do&hop&be on the top! ”

Cienījamie vecāki, aicinu pieteikties uz angļu valodas nodarbībām😊

Šajā mācību gadā kopā ar putniņu Nortonu apgūsim tēmas, kuras saistītas ar spēļu stūrīti KIDS ZONE.

Paralēli vārdu krājuma un izteicienu apguvei, bērni apgūs pieklājības frāzes un akcents tiks vērts uz sadarbības prasmju attīstīšanu.

Izstrādātā programma jau tiek pielietota un uzlabota vairāk kā 15 gadus un tā dod iespēju bērniem angļu valodu apgūt efektīvi garantējot mācīšanās prieku.

º  Nodarbības notiks sākot ar š.g. pēcpusdienās

Mācību maksa mēnesī (8 nodarbības) : 25 eur (ja grupā ir 13 un vairāk bērni)

  • Ja bērnu skaits grupā ir līdz 12, tad mācību maksa mēnesī 28 eur
  • Ja mācās 2 bērni no vienas ģimenes, tad atlaide 20%

*Programma ir licencēta (Nr. DIKS-20-465-ail), attiecīgi ar internetbankas maksājuma apliecinājumu par nodarbībām var pievienot gada deklarācijai.

Pieteikties ierakstot nepieciešamo informāciju pieteikuma sarakstā😊

Ar katru vecāku tiks slēgts sadarbības līgums

Plašākai informācijai vai jautājumiem

Liena Ziemele
angļu valodas pedagoga sertifikāta Nr. 17-230
licences Nr. DIKS-16-302-ail*
e-pasts ziemeleliena@gmail.com )
tel. 29538294       www.facebook.com/dohoptop