Par skoliņu

Mateja skoliņas stāsta sākums meklējams teju 30 gadus senā pagātnē. Rīgas Mateja baptistu draudze 1992. gadā spēra drosmīgu soli nezināmajā un, ar ziedotāju palīdzību, uzbūvēja draudzes piebūvi, kas kopš 1997. gada ir kļuvusi par kristīgi izglītojošu pirmsskolu “Mateja skoliņa”. Draudzes vēlme bija uzbūvēt izglītības iestādi, kur bērni jau no mazotnes var mācīties nemainīgās pamatvērtības par sevi un līdzcilvēkiem, saskarsmi ar tuvajiem un ikdienas dzīvi vadīt Dieva svētību bagātībā, par pamatu ņemot Bībeles pantu no Psalmiem 27:11.

“Māci man, Kungs, tavus ceļus un vadi mani pa līdzenu teku”.

Sākot ar mazumiņu un būvējot sapņus ar līdzcilvēku palīdzību, skoliņa tika iekārtota ar ziedotām mēbelēm, atdotām mantām un cilvēku mīlestību. Gadu gaitā skoliņa ir mainījusies līdz ar laiku, attīstoties atbilstoši vajadzībai. Tik daudz kas piedzīvots un pārdzīvots, bet viss uz labu, veidojot skoliņu par brīnišķīgu vietu!

Pats būtiskākais ir skoliņas skatījums uz bērnu. Skoliņa katru mazo un lielo uztver kā personu ar savu ES. Viņi ir Dieva dāvana pasaulei, jo bērni ir tie, kas mums māca dzīvesprieku, labestību un bezvārdu mīlestību. Bērns savā būtībā ir radoša, zinātkāra persona, kas savā skatījumā dodas cauri ikdienas piedzīvojumiem. Mūsu uzdevums ir lolot un vadīt šo lielo personību tā, lai veicinātu viņa pasaules izpēti.

“Reggio Emilia” pedagoģija

Mateja skoliņa īsteno Latvijas valsts izglītības programmu, tomēr dara to alternatīvā veidā. Skoliņa par pamatu izvēlējusies “Reggio Emilia” pedagoģiju, kas bērna izpausmi un izziņu redz kā aktīvu darbību. Prieku var izstāstīt dejā, dusmas var izlikt mākslā, vēlmi izzināt var parādīt darbībā, bet dzīvesspēku – izlikt kustībā. Tā bērns ar visām maņām, ķermeni, runu un sajūtām pēta pasauli sev apkārt. Mateja skoliņas bērni pasauli pēta caur projektiem, apskatot katru vissīkāko detaļu un iedziļinoties norisēs apkārt. Pētīšana iekļauj katru bērnu, skolotāju un vecāku, tā iekļauj vidi tuvāk un tālāk.

Svarīgais par skoliņas darbību

Mateja skoliņā ikdienas gaitās dodas 2,5 – 6 gadus veci bērni. Skoliņa nodrošina piecu grupu darbību, kur katrā grupā ir aptuveni 10 – 15 bērnu un divas burvīgas skolotājas un palīgs. Lielā stūre rokās vadītājai, bet skoliņas mājas – Mateja draudzes rokās.

Ikdienā bērni apgūst gan valodiņu, gan matemātiskās prasmes atbilstoši vecumam, veic dažādas radošās darbības kā gleznošana, aplicēšana, veidošana u.c. Tāpat tiek pētītas dabas parādībām un ikdienas aktuālie notikumi. Šeit bērni apgūst muzikālās prasmes un fiziskās aktivitātes sporta un dejošanas nodarbībās. Skoliņā paralēli ikdienas darbībām notiek logopēdijas, angļu valodas un “Godly play” nodarbības.

Mateja skoliņā bērniem un viņu vecākiem ir pieejams pašvaldības līdzfinansējums kā pirmsskolas mēneša tā pusdienu maksai, atkarībā no pašvaldības, kurā bērns/vecāks ir deklarēts.

 Prieks par katru lielo un mazo mūsu skoliņā! Gaidīsim arī Tevi!

Kā pieteikties:

1. Piesaki savu bērnu pirmsskolai

  • Zvanot uz telefona nr. +371 26760768
  • Nosūtot vēstuli uz e-pastu pirmsskola@matejs.lv
  • Aizpildot pieteikuma anketu, spiežot šeit

2. Sagaidi atbildi un ieplāno apmeklējumu pirmsskolas apskatei

3. Aizpildi uzņemšanas iesniegumu, informācijas anketu par bērnu un vecākiem, sagatavo veselības karti un aizpildi līgumnesēja datu lapu.

4. Slēdz līgumu ar privāto pirmsskolu “Mateja skoliņa” un vienojas par bērna skoliņas uzsākšanas laiku