Pasākumi 2019. /2020.

SEPTEMBRIS * ZINĪBU DIENA MATEJA SKOLIŅĀ, SVĒTBRĪDIS BAZNĪCĀ
OKTOBRIS  RADOŠĀ DARBNĪCA BĒRNIEM AR VECĀKIEM
NOVEMBRIS *KONCERTS LATVIJAS DZIMŠANAS DIENAI „Latvijas daba!”
DECEMBRIS * LABDARĪBAS AKCIJA „ZVAIGZNE AUSTRUMOS”

* ZIEMASSVĒTKU KONCERTS

*SKOLIŅAS RADOŠĀ NEDĒĻA

JANVĀRIS * EKSPERIMENTU NEDĒĻA- „EKS, PEKS – VAĻĀ LEKS!”

*„PASAKAS MŪZIKĀ – MŪZIKA PASAKĀS”- MUZIKĀLS IMPROVIZĀCIJAS PASĀKUMS

FEBRUĀRIS *”SKATIES, KO ES PROTU!” – BĒRNU UN VECĀKU KOPĪGIE PRIEKŠNESUMI
MARTS *  ”KRĀSAINAIS PAVASARIS” KRĀSU NEDĒĻA
APRĪLIS *    KLUSĀS NEDĒĻAS SVĒTBRĪŽI

*    DARBS ZEMES FABRIKĀ. ZAĻĀ PALODZE.

MAIJS * SKOLIŅA ĢIMENES DIENAS SVĒTKI

*BURTIŅGRUPAS IZLAIDUMS

JŪNIJS *LIELĀ SKOLIŅAS EKSKURSIJA

 

  • KATRA MĒNEŠA OTRĀ PIEKTDIENA „GRĀMATU DIENA”
  • KATRA MĒNEŠA PĒDĒJĀ PIEKTDIENA „MANTU DIENA”
  • LIETAINĀS DIENĀS – KINO: „LUPATIŅI!” U.C.